Jonoforeza

Jonoforeza – jest zabiegiem polegającym na wprowadzaniu w głąb skóry substancji aktywnych za pomocą sił pola elektrycznego.

Podczas przeprowadzania zabiegu jonoforezy trzeba używać tylko specjalnych składników – związków chemicznych, które ulegają rozpadowi na jony. Siłą przewodzącą jest odpychanie pomiędzy elektrodą a ładunkiem zjonizowanych cząsteczek. Jony wprowadzone do skóry za pomocą jonoforezy gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej, skąd zostają odprowadzone głębiej za pośrednictwem powierzchniowej sieci naczyń krwionośnych oraz poprzez ujścia gruczołów potowych.

Jonoforeza daje szybkie i efektywne działanie , dzięki szybszemu i głębszemu przenikaniu substancji aktywnych przez naskórek oraz korzystnemu wpływowi na tkanki bieguna stosowanego prądu.